Blog

The road to EduMaps 4 (5)

Áls Freddie Mercury gelijk had, toen hij “You can be anything you want to be” zong, dan wordt het tijd dat we opnieuw gaan beginnen. Met een nieuwe, eerlijke, dienstbare, open en flexibele vorm van onderwijs, waarin kinderen goed leren Rekenen en Lezen, maar vooral holistisch leren denken en leren begrijpen dat alles wat ze zich voornemen haalbaar is, als ze daar vol voor gaan.

The road to EduMaps 3 (5)

Los daarvan: wanneer wij het onderwijssysteem van de toekomst willen maken, waarbinnen we ieders unieke potentieel willen realiseren, want dat móet het doel zijn, zo ver was ik inmiddels, dan moet dat model flexibel zijn, zodat we het snel kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten, want we weten nog lang niet alles!