Always walk through life as if you have something new to learn, and you will

Vernon Howard

observe

Observeer de leerling/cliënt op de ontwikkelingslijn. EduMaps biedt doelen en leermiddelen aan in de zone van de naaste ontwikkeling.

Plaats de leerling/client op een leerroute. EduMaps biedt doelen en leermiddelen aan in de richting van de gekozen uitstroombestemming. 

finish

voor ieder vak een eigen leerroute!

EduMaps is een moderne cloudapplicatie die werkt met  routekaarten voor het onderwijs. Zo’n ‘onderwijslandkaart’ bestaat uit één of meerdere vakgebieden (b.v. Rekenen, Mondelinge Taal, Wereldoriëntatie, Wiskunde etc.) die mogelijk bestaan uit meerdere leerroutes (b.v. voor VMBO-GT en HAVO).

EduMaps ondersteunt de mogelijkheid om per vak een eigen leerroute voor de leerling te kiezen!

U kunt uw eigen leerlijnen automatiseren met EduMaps, maar u kunt ook een EduMap gebruiken uit de EduMapStore . Uw EduMap ook in de EduMapStore? Neem contact met ons op. 

Scholen (VVE, SO, PO, VO, MBO)

Maak een EduMap van uw eigen leerlijnen of kies een EduMap uit de EduMapStore.

Instellingen voor gezondheidszorg

Zet ontwikkelings- of therapeutische lijnen in of creëer een Electronische LeerOmgeving voor uw cliënten.

Uitgeverijen

Koppel uw leermiddelen als 'bundel' aan een bestaande EduMap of ontwikkel uw eigen EduMap!

Onderwijsbegeleidingsdiensten

Begeleid de school bij het automatiseren van eigen leerlijnen of implementeer een EduMap uit de EduMapStore!

Conversie van OVM naar EduMaps

DataCare is begonnen aan de proefconversies; het overzetten van de ingevulde lijnen, van OVM naar EduMaps. Wanneer de proefconversie van uw school gereed is wordt u d.m.v. een e-mail uitgenodigd in EduMaps. Omdat het om veel scholen gaat vinden de uitnodigingen over meerdere dagen plaats. 

U kunt de proefconversie in de komende periode bekijken en de doorontwikkeling van EduMaps daarmee op de voet volgen. Wanneer u definitief wilt overstappen naar EduMaps kunt u dat bij ons aangeven. Wij voeren dan de definitieve conversie uit, met de laatste gegevens uit uw OVM. 

Heeft u vragen of bent u geinteresseerd in EduMaps? Laat uw e-mailadres achter, wij nemen dan contact met u op.

Take the next map!

van
METHODE-GESTUURD
onderwijs
naar
LEERLIJN-GESTUURD
onderwijs

Leermiddelen - delen met EduMaps!

Koppel uw leermiddelen aan een EduMap en deel deze met de scholen die deze EduMap ook gebruiken!

Projecten

Waar werken we aan?
hub noord brabant logo

het DoelGroepenModel als EduMap in EduMaps

koppeling van leerroutes aan uitstroombestemmingen (v)so

logo Hogeschool Utrecht

het OVM als EduMap in EduMaps

volg het kind / de leerling op de ontwikkelingslijn

Kentalis logo

dove, slechthorende en doofblinde leerlingen

Implementatie van een eigen edumap voor de afdeling EMB

DataCare logo grijs

onderwijs op één lijn

alle onderwijssoorten op één lijn in Edumaps

Missie Visie

DataCare

DataCare (1998) is ontstaan vanuit het Speciaal Onderwijs. Daar deden wij expertise op met het automatiseren van leerstofaanbod aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen, maatwerk onderwijs en het kunnen doen van bijstellingen. Het resultaat is EduMaps, waarmee DataCare een nieuwe manier van onderwijs voorstelt, waar scholen zelf EduMaps (onderwijslandkaartjes bestaande uit leer- en ontwikkelingslijnen met daaraan gekoppelde leermiddelen) creëren en onderling met elkaar delen en waar de leerling per vak een eigen leerroute bewandelt. Op die manier komen we steeds meer los van het huidige ‘outcome based‘ onderwijs, met haar standaardmethoden en leerstofjaarklassensysteem en gaat de leerling voortaan niet naar VMBO of HAVO, maar naar school. Op zoek naar zijn of haar eigen ware potentie

Dat alles is nu mogelijk met de ‘onderwijslandkaarten’ in EduMaps.

kind leren

over ons

contact

  • Bachlaan 11 7002 MZ Doetinchem
  • info@datacare.nl
  • administratie@datacare.nl
  • verkoop@datacare.nl
  • 0314-395559
  • helpdesk@datacare.nl

DataCare © 1998 - 2020 Alle rechten voorbehouden