Helpdesk

Onze eigen edumap voor 2018 - 2019

Waar werken wij naar toe?!

Take the next Map!

EduMaps

Op 10 december hebben we de de eerste versie van onze nieuwe cloudapplicatie gepresenteerd, aan de huidige gebruikersgroep LOGOS, op SO/VSO de Zonnehoek te Apeldoorn. Tevens hebben we de definitieve nieuwe naam onthuld: EduMaps! In EduMaps slaan we onderwijsgegevens van leerlingen op, in een Map, maar EduMaps wordt vooral een navigatiesysteem door onderwijsland. In EduMaps gaat iedere schoolsoort werken met een eigen edumap, wat in feite een onderwijslandkaart is, bestaande uit leerroutes, leerlijnen en ontwikkelingslijnen, met daaraan gekoppeld aanvullende content, zoals bronnen, methoden en andere informatie. Wanneer u de bestemming voor een leerling invoert, helpt EduMaps u bij het plannen van het onderwijsaanbod! Per leerling, per klas en groepsdoorbroken. EduMaps houdt daarbij rekening met de gestelde uitstroombestemming en met het ontwikkelingsniveau van de leerling.

In het huidige schooljaar leveren we allereerst de edumap van het landelijk DoelGroepenModel voor het speciaal onderwijs op. Daarna volgt de doelgroep Vroeg- en Voorschoolse Educatie, via de edumap OVM.

Meer info volgt!

 

Lees meer over DataCare

 Nieuwsbrief december 2018

Er is weer een nieuwsbrief uit, lees het hier.

 Nieuwsbrief juni 2018

Er is weer een nieuwsbrief uit, lees het hier.

 Nieuwsbrief april 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Lees hem hier.

 Roadmap 2018-2019 / Missie en visie

DataCare is een softwarebedrijf dat bestaat uit een klein team van mensen met een torenhoge ambitie in het onderwijs! De … 

Wat we doen

Onze producten

LOGOS

LOGOS gebruikt leerlijnen als uitgangspunt voor de planning van een passend aanbod. LOGOS plaatst leerlingen op leerroutes, die leiden naar diverse uitstroombestemmingen.

OVM

Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) is een applicatie waarmee je continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van jouw leerlingen kunt registreren en plannen.

LessPapers

In LessPapers combineer je in de Cloud in een handomdraai lesboeken van uitgevers met je eigen lesmateriaal. Iedere auteur kan direct aan de slag met het maken van zijn eigen publicaties.

OVM

Observeren, registreren, plannen en evalueren

Het OntwikkelingsVolgModel is een wetenschappelijk model voor het volgen van (jonge) kinderen. OVM is een applicatie waarmee je continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van jouw leerlingen kunt registreren en plannen. Een prachtig signalerings-, evaluatie- en plannings-instrument in één dat geschikt is voor peuteropvang, kinderdagverblijven en (speciaal) basisonderwijs. OVM heeft een doorgaande leerlijn!

Meer over OVM