Always walk through life as if you have something new to learn, and you will

Vernon Howard

EduMaps voor ...

Scholen

EduMaps is een Electronische LeerOmgeving die werkt met leerroutes voor het onderwijs. Maak een EduMap van uw eigen leerlijnen of gebruik een EduMap uit de EduMapStore.

Onderwijsbegeleidingsdiensten

Begeleid de school bij het automatiseren van eigen leerlijnen in Edumaps, implementeer de EduMap OntwikkelingsVolgModel, DoelGroepenModel of een andere EduMap of ontwikkel uw eigen EduMap en plaats deze in de EduMapStore!

Uitgeverijen

Koppel uw leermiddelen als 'bundel' aan een bestaande EduMap of ontwikkel een eigen EduMap en koppel uw leermiddelen aan die EduMap!

Zelfstandige onderwijsprofessionals

Begeleid de school bij het automatiseren van eigen leerlijnen in Edumaps, implementeer de EduMap OntwikkelingsVolgModel, DoelGroepenModel of een andere EduMap of ontwikkel uw eigen EduMap en plaats deze in de EduMapStore!

Bedrijven

Ontwikkel een EduMap voor uw bedrijf of onderneem met uw eigen EduMap!

Gezondheidszorg

Ontwikkel een EduMap voor uw instelling.

per vak een eigen leerroute!

EduMaps is een moderne cloudapplicatie die werkt met  routekaarten voor het onderwijs. Zo’n ‘onderwijslandkaart’ bestaat uit één of meerdere vakgebieden (b.v. Rekenen, Mondelinge Taal, Wereldoriëntatie, Wiskunde etc.) die mogelijk bestaan uit meerdere leerroutes (b.v. voor VMBO-GT en HAVO).

EduMaps ondersteunt de mogelijkheid om per domein een eigen leerroute voor de leerling te kiezen!

U kunt uw eigen leerlijnen automatiseren met EduMaps, maar u kunt ook een EduMap gebruiken uit de EduMapStore. Uw EduMap ook in de EduMapStore? Neem contact met ons op. 

Ik ben geïnteresseerd in EduMaps!

Neem contact met mij op
EduMapStore_FC

Take the next MAP!

van
METHODE-GESTUURD
onderwijs
naar
LEERLIJN-GESTUURD
onderwijs

Projecten

Waar werken we aan?
hub noord brabant logo

het DoelGroepenModel als EduMap in EduMaps

koppeling van leerroutes aan uitstroombestemmingen (v)so

logo Hogeschool Utrecht

het OVM als EduMap in EduMaps

volg het kind / de leerling op de ontwikkelingslijn

Kentalis logo

dove, slechthorende en doofblinde leerlingen

Implementatie van een eigen edumap voor de afdeling EMB

DataCare logo grijs

onderwijs op één lijn

alle onderwijssoorten op één lijn in Edumaps

Missie  Visie

Over DataCare

DataCare (1998) is ontstaan vanuit het Speciaal Onderwijs. Wij hebben veel expertise opgedaan met het automatiseren van leerstofaanbod aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. Met die kennis is EduMaps ontwikkeld. Met EduMaps gaan leerlingen voortaan niet meer naar een VMBO of naar Havo/VWO, maar naar school, waar ze per pak een een eigen leerroute bewandelen. 

In het speciaal onderwijs ligt de nadruk veel meer op het faciliteren van wat leerlingen wél kunnen. Daarbij zijn wij gewend aan ‘bijstellingen‘. Dit stellen wij ook in het reguliere onderwijs voor. Dat wordt nu mogelijk met de ‘onderwijslandkaarten’ in EduMaps.

kind leren

over ons

contact

  • Bachlaan 11 7002 MZ Doetinchem
  • info@datacare.nl
  • administratie@datacare.nl
  • verkoop@datacare.nl
  • 0314-395559
  • helpdesk@datacare.nl

DataCare © 2020 Alle rechten voorbehouden