Always walk through life as if you have something new to learn, and you will

Vernon Howard

Per vak een eigen leerroute 

EduMaps is een moderne cloudapplicatie die werkt met  routekaarten voor het onderwijs. Zo’n ‘onderwijslandkaart’ bestaat uit één of meerdere vakgebieden (b.v. Rekenen, Mondelinge Taal, Wereldoriëntatie, Wiskunde etc.) die mogelijk bestaan uit meerdere leerroutes (b.v. voor VMBO-GT en HAVO).

IN EDUMAPS BEWANDELT IEDERE LEERLING PER PAK EEN EIGEN LEERROUTE!

U kunt uw eigen leerlijnen automatiseren met EduMaps, maar u kunt ook een EduMap gebruiken uit de EduMapStore . Uw EduMap ook in de EduMapStore? Neem contact met ons op. 

van
METHODE-GESTUURD
onderwijs
naar
LEERLIJN-GESTUURD
onderwijs
observe

Observeer de leerling/cliënt op de ontwikkelingslijn. EduMaps biedt doelen en leermiddelen aan in de zone van de naaste ontwikkeling.

Plaats de leerling/client op een leerroute. EduMaps biedt doelen en leermiddelen aan in de richting van de gekozen uitstroombestemming. 

finish

Take the next map!

Projecten

Waar werken we aan?
hub noord brabant logo

het DoelGroepenModel als EduMap in EduMaps

koppeling van leerroutes aan uitstroombestemmingen (v)so

logo Hogeschool Utrecht

het OVM als EduMap in EduMaps

volg het kind / de leerling op de ontwikkelingslijn

Kentalis logo

dove, slechthorende en doofblinde leerlingen

Implementatie van een eigen edumap voor de afdeling EMB

DataCare - logo-2

onderwijs op één lijn

alle onderwijssoorten op één lijn in Edumaps

Missie Visie

DataCare (1998) is ontstaan vanuit het Speciaal Onderwijs. Daar deden wij expertise op met het automatiseren van leerstofaanbod aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen, maatwerk onderwijs en het kunnen doen van bijstellingen. Het resultaat is EduMaps, waarmee DataCare een nieuwe manier van onderwijs voorstelt, waar scholen zelf EduMaps (onderwijslandkaartjes bestaande uit leer- en ontwikkelingslijnen met daaraan gekoppelde leermiddelen) creëren en onderling met elkaar delen en waar de leerling per vak een eigen leerroute bewandelt. Op die manier komen we steeds meer los van het huidige ‘outcome based‘ onderwijs, met haar standaardmethoden en leerstofjaarklassensysteem en gaat de leerling voortaan niet naar VMBO of HAVO, maar naar school. Op zoek naar zijn of haar eigen ware potentie

Dat alles is nu mogelijk met de ‘onderwijslandkaarten’ in EduMaps.

kind leren

over ons

contact

DataCare © 1998 - 2020 Alle rechten voorbehouden