Ontstaan in het speciaal onderwijs

De Elektronische Leeromgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs

Iedere leerling een eigen route. Automatisch leerstofaanbod op basis van de gekozen onderwijsbestemming. Deel je EduMaps en Lessen in de EduMap Store!

PERSONALISEREN

Per vak een
eigen leerroute!

EduMaps is ontstaan in het Speciaal Onderwijs. Daar kiezen we voor de leerlingen per vak  een geschikte leerroute. Op die manier sluiten we aan op het niveau van de leerlingen. 

Het werken met leerroutes maakt ons onderwijs flexibel. Leerroutes kunnen eenvoudig worden aangepast, je kunt er leermiddelen aan koppelen en een uitstroombestemming kan eenvoudig worden bijgesteld of worden aangesloten op een vervolgtraject. 

Als de onderwijsbestemming bekend is wordt EduMaps een navigatiesysteem voor in de klas of groep en biedt het automatisch doelen en leermiddelen aan die toeleiden in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. Met Prove-It (release schooljaar 21-22) is de leerling in staat om de route in een eigen tempo te bewandelen. 

KENNIS DELEN

Deel je EduMap in
de EduMap Store

De EduMap Store is een platform waar scholen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden, instellingen met een specifieke expertise en uitgeverijen hun EduMap  (per schooljaar 21-22 ook lesbundels) kunnen delen met andere scholen. 

Door EduMaps en lesbundels met elkaar te delen via de EduMap Store wordt ons leerstofaanbod rijker maar tegelijkertijd goedkoper, veelzijdiger, eerlijker en flexibeler!

EduMaps is platformonafhankelijk verbindt is een avonturier werkt samen is hartelijk deelt kennis is eerlijk maakt autonoom geeft vertrouwen

There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings.

Johann Wolfgang von Goethe

Modules in EduMaps

De basismodule van EduMaps bestaat uit het monitoren van een kind/leerling op een ontwikkelingslijn of leerlijn.
Daarnaast kun je EduMaps via de EduMap Store zelf uitbreiden met onderstaande modules.
Plan,Do,Check,Act,Cycle,Diagram

Plannen

Schaal de leerlingen per vak in op een leerroute en EduMaps wordt een navigatiesysteem voor in de klas of groep. Met automatisch leerstofaanbod in de groepsplannen.

Dossier

Dossier

Bouw je eigen leerlingdossier m.b.v. de formulierenmodule en upload je documenten in de EduMaps Cloud. Het complete leerlingdossier veilig en overal bereikbaar. Zij het LAS, wij de KLAS!

Laptop,&,Social,Media,Icons,,Communication,In,The,Global,Computer

API

Maak je eigen overzichten of stel je gegevens uit EduMaps beschikbaar voor andere applicaties met behulp van een beveiligde API-sleutel.

LessPapers

LessPapers

Ontwerp je eigen lessen of kies een lesbundel uit de EduMap Store en koppel deze aan je groepsplan. Je kunt je lessen ieder jaar verfijnen en hergebruiken. (Release: najaar 2021)

FAQ

Veelgestelde vragen over EduMaps

In EduMaps beschrijven we de leerling in een leerlingprofiel, ontwikkelingsperspectief of studentprofiel. In dat document schalen we de leerling vervolgens per vak in op een geschikte leerroute. Dat kan per vak een andere leerroute zijn en, voor sommige vakken, mogelijk zelfs een route uit een heel andere EduMap! Nu weet EduMaps voldoende om de leerlingen per vak te clusteren en automatisch leerstofaanbod te doen. EduMaps maakt prachtige overzichten en rapportages voor ouders over hoe de leerling het doet op de leerroute!

Nee. Na het kiezen van een passende leerroute monitoren we de leerling op de route. Er is immers op ieder moment een streefniveau, waartoe de leerling zich verhoudt. Ligt de leerling op streefniveau? Dan is de gekozen leerroute passend. Ligt de leerling voortdurend voor of achter? Dan is een route met een andere onderwijsbestemming mogelijk passender. Schaal de leerling voor dat vak dan opnieuw in, waarna EduMaps een ander leerstofaanbod gaat doen, in de richting van de nieuw gekozen onderwijsbestemming.

In schooljaar 21-22 leveren we de module LessPapers op. Met LessPapers kun je een lesplan koppelen aan een groepsplan. Nu hebben we alles in handen: de doelen van een leerroutefase, die EduMaps automatisch presenteert op basis van de inschaling op de leerroute, én de manier waarop we aan die doelen werken, via de lessen. Ook de lessen binnen LessPapers kunnen worden gedeeld met andere scholen, via de EduMap Store.

EduMaps krijgt een eigen portfolio. Na de module LessPapers is “Prove-It” aan de beurt. Daarin ziet de leerling zichzelf op de route, inclusief de doelen, en kan het de lessen zelf volgen. Aan de opdrachtjes zitten mogelijk doelen uit de leerroute gekoppeld. Wanneer de leerkracht of docent deze goedkeurt heeft de leerling weer een stap vooruit gezet, op de EduMap.

EduMaps is geschikt voor alle onderwijssoorten. EduMaps kan omgaan met een ontwikkelingslijn voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie, zoals de OVM EduMap. Maar EduMaps ondersteunt ook leerroutes voor Speciaal Onderwijs, zoals het Doelgroepenmodel en voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs.

Scholen kunnen zelf een EduMap maken van hun leerlijnen óf een EduMap kiezen uit de EduMap Store. Het is ook mogelijk om je eigen EduMap te publiceren in de EduMap Store, eventueel onder licentie, zodat een andere school daar weer gebruik van kan maken. Het publiceren van een lesbundel werkt straks exact hetzelfde als voor een EduMap. 

Samenwerken

Een platform voor
een nieuwe vorm
van onderwijs

Ik wil mijn EduMap beschikbaar stellen in de EduMap Store

Deel de specifieke kennis van jouw school of organisatie met andere scholen en instellingen door deze te publiceren in de EduMap Store. Nu kunnen andere scholen en leerlingen daar ook gebruik van maken!

Ik wil mijn LessPaper beschikbaar stellen in de EduMap Store

Help andere leerkrachten en docenten in Nederland door jouw lessen te publiceren in de EduMap Store. Nu kunnen we gebruik maken van elkaars lessen. Dat scheelt heel veel tijd en het onderwijslandschap wordt er rijker van!

Ik wil reseller of implementatie-partner worden van EduMaps

Wordt reseller of implementatiepartner van EduMaps en help ons bij de implementatie van deze nieuwe vorm van onderwijs.

Nieuwe gebruikers EduMaps

Klantreacties

Lees hier wat onze klanten en relaties zeggen over EduMaps

Met EduMaps hebben we de flexibiliteit om met eigen leerlijnen en formulieren te werken waardoor we de leerlingen planmatig en doelgericht kunnen laten toewerken naar hun vervolgbestemming. Ook het leerlingdossier hebben wij ondergebracht in EduMaps waardoor we steeds minder losse documenten hebben en de inhoud veel meer samenkomt in één systeem.
Danielle Lulofs
Directeur Onderwijs Hub Noord-Brabant
EduMaps van DataCare is voor onze school hét LVS. De aansluiting bij het Landelijk Doelgroepen Model is voor ons erg belangrijk en dit is geheel verwerkt in EduMaps.
Dennis van der Meer
Prisma VSO, Alphen aan den Rijn
Blog
Arjen Lievers

The road to EduMaps 4 (5)

Dat kan dus per vak een leerroute van een ander niveau zijn! Maar … is dat niet de manier waarop we ook met leerlingen in het reguliere onderwijs om zouden willen gaan?

Lees verder »
Blog
Arjen Lievers

The road to EduMaps 3 (5)

Los daarvan: wanneer wij het onderwijssysteem van de toekomst willen maken, waarbinnen we ieders unieke potentieel willen realiseren, want dat móet het doel zijn, zo ver was ik inmiddels, dan moet dat model flexibel zijn, zodat we het snel kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten, want we weten nog lang niet alles!

Lees verder »
Blog
Arjen Lievers

The road to EduMaps 2 (5)

In mijn gedachten zag ik mezelf alweer staan, in die koelcel, tussen die ellendig lange, met varkensvlees uitpuilende rijen vleeshaken, te rauzen totdat ik de deur naar buiten weer kon zien.

Lees verder »

Deze partners helpen ons bij de implementatie en trainingen van EduMaps

Contact

Heb je een vraag over EduMaps of over de EduMap Store? Vul dan dit formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op!

Proefaccount edumaps

Vul dan onderstaande gegevens in en wij zetten een nieuwe EduMaps omgeving voor je klaar!