EduMaps

Take the next Map!

Always walk through life as if you have something new to learn, and you will

Vernon Howard

EduMaps

onderwijs

Take the next MAP in het onderwijs

bedrijven

Binnenkort beschikbaar

instellingen

Binnenkort beschikbaar

Roadmap DataCare 19/20

De eerste gebruikers uit het Speciaal Onderwijs zijn overgestapt naar EduMaps met daarin de EduMap DoelGroepenModel (DGM). 

September 2019

DataCare ontwikkelt de EduMapStore. Een school, samenwerkingsverband of brancheorganisatie neemt een EduMap in beheer. Scholen kunnen een licentie nemen op deze EduMap en ontvangen vervolgens automatische updates. Alle scholen werken zo op één lijn!

Oktober 2019
  • Oplevering EduMapStore

  • Inloggen demo omgeving EduMaps voor OVM gebruikers

  • Ontwikkelen Prove-It

  • Ontwikkelen LessPapers

November / December 2019

Conversies OVM -> EduMaps, op verzoek van de OVM gebruiker. Meer info volgt. 

Januari 2020 - juli 2020

Prove-It en LessPapers in productie.

Maart 2020

Ik ben geïnteresseerd in EduMaps!

Neem contact met mij op

EduMapStore

Share the next MAP!

Projecten

Waar werken we aan?
hub noord brabant logo

het DoelGroepenModel als EduMap in EduMaps

koppeling van leerroutes aan uitstroombestemmingen (v)so

logo Hogeschool Utrecht

het OVM als EduMap in EduMaps

volg het kind / de leerling op de ontwikkelingslijn

Kentalis logo

dove, slechthorende en doofblinde leerlingen

Implementatie van een eigen edumap voor de afdeling EMB

DataCare logo grijs

onderwijs op één lijn

alle onderwijssoorten op één lijn in Edumaps

Missie  Visie

Over DataCare

DataCare is in 1998 begonnen met de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem voor het Speciaal Onderwijs. Daar deden wij als eerste ICT leverancier van Nederland ervaring op met leer- en ontwikkelingslijnen. De expertise die we in die jaren hebben opgedaan zetten we nu in voor álle kinderen, leerlingen en studenten in Nederland. 

Wij bieden met onze oplossing een alternatief voor het werken met standaardmethoden en de daar op afgestemde toetsen. Daarentegen stellen wij ontwikkelingslijnen en leerlijnen voor als uitgangspunt. We denken ook niet in hokjes als speciaal onderwijs of regulier onderwijs, praktijkonderwijs, VMBO of HAVO. Bij ons gaan leerlingen naar school, waar ze per domein of vakgebied een eigen leerroute bewandelen. 

In het speciaal onderwijs ligt de nadruk veel meer op het faciliteren van de leerlingen in wat ze wél kunnen. Daarbij zijn we gewend aan ‘bijstellingen‘. Dit willen we ook in het reguliere onderwijs toepassen. Meer flexibel en minder afhankelijk. Dat wordt nu mogelijk met de ‘onderwijslandkaarten’ in EduMaps.

Met EduMaps zijn we in staat om recht te doen aan de diversiteit en de ware potentie van onze kinderen, leerlingen en studenten. What a wonderful world that would be!

kind leren

over ons

contact

  • Bachlaan 11 7002 MZ Doetinchem
  • info@datacare.nl
  • administratie@datacare.nl
  • verkoop@datacare.nl
  • 0314-395559
  • helpdesk@datacare.nl

DataCare © 2019 Alle rechten voorbehouden