"There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings."
--
Johann Wolfgang von Goethe

Dé elektronische leeromgeving voor onderwijs op basis van leer- en ontwikkelingslijnen

Maak een EduMap van jouw leerlijn of kies een EduMap uit de EduMap Store. Take the next Map!

Historie

DataCare is opgericht in 1998. Ons toenmalige product LVS2000 was het eerste “leerlingvolgsysteem” van Nederland dat een module had voor het werken met leerlijnen. In 2014 lanceerden we onze 2e generatie software, LOGOS, dat al werkte  met leerroutes en automatisch leerstofaanbod op basis van uitstroombestemmingen.

In 2016 hebben we het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) toegevoegd aan ons productportfolio. Daarmee zetten we onze eerste stappen in het reguliere onderwijs. In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van EduMaps, wat een fusie is geworden tussen het OVM (handelingsgericht werken op basis van ontwikkelingslijnen) en LOGOS (opbrengstgericht werken op basis van leerlijnen). 

EduMaps is een platformonafhankelijke elektronische leeromgeving die het werken met leer- en ontwikkelingslijnen ondersteunt, ongeacht de onderwijssoort. Met EduMaps ondersteunen we een persoonlijke leerroute voor ieder kind, leerling of student.  

Take the next map!

(vanaf 1 juni)

Deel je EduMaps, Templates en Lesbundels met andere scholen en instellingen in de EduMap Store.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Klantreacties

Lees hier wat onze klanten en relaties zeggen over EduMaps

EduMaps is een echte verbetering binnen het onderwijs! Het is gebruiksvriendelijk en er zitten slimme trucjes in het programma. Je kunt kiezen uit verschillende ‘routes’, zoals het OVM en het landelijk doelgroepenmodel. EduMaps is overzichtelijk en compleet.
Karin Jansen
Trainee BMC
Met EduMaps hebben we de flexibiliteit om met eigen leerlijnen en formulieren te werken waardoor we de leerlingen planmatig en doelgericht kunnen laten toewerken naar hun vervolgbestemming. Ook het leerlingdossier gaan wij onderbrengen in EduMaps waardoor we steeds minder losse documenten hebben en de inhoud veel meer samenkomt in één systeem.
Danielle Lulofs
Directeur Onderwijs Hub Noord-Brabant
EduMaps van DataCare is voor onze school hét LVS. De aansluiting bij het Landelijk Doelgroepen Model is voor ons erg belangrijk en dit is geheel verwerkt in EduMaps. DataCare is en blijft een betrokken leverancier, die wil meedenken om hun product EduMaps als maatwerk binnen iedere afzonderlijke school te integreren.
Dennis van der Meer
Prisma VSO, Alphen aan den Rijn

Partners

Met deze organisaties werken wij samen

Contact

Ben je gebruiker en heb je een vraag over EduMaps? Stel je vraag dan via support

Ben je geïnteresseerd in EduMaps of heb je een algemene vraag? Gebruik dan informatie.

© DataCare 2021

Proefaccount edumaps

Vul dan onderstaande gegevens in en wij zetten een nieuwe EduMaps omgeving voor je klaar!

Een doorgaande lijn

Met EduMaps schaal je leerlingen of studenten in op een leerroute. Iedere leerroute leidt toe naar een vervolgtraject of uitstroombestemming. Zo ontstaat een doorgaande lijn. EduMaps weet welk aanbod aan de orde is, op basis van het leerjaar van de opleiding, de leeftijd van de leerling of zijn/haar positie op de leerroute. Vervolgens doet EduMaps automatisch leerstofaanbod. De monitor laat zien waar de leerling of student zich op de route bevindt.

Werk met meerdere leerroutes of EduMaps

Een EduMap bestaat uit één of meerdere leerroutes, ieder met een eigen uitstroombestemming. Schaal de leerlingen of studenten in op een leerroute, eventueel per vak verschillend. Maar je kunt ook verschillende EduMaps inzetten. Zo kun je voor het Vakgebied “Rekenen” voor de ene leerling de EduMap “Doelgroepenmodel” kiezen, bv. route 3 -> uitstroom dagbesteding en voor een andere leerling uit dezelfde klas de EduMap “Nieuw Leren”, bv. route 1F. EduMaps deelt de leerlingen nu automatisch in, in verschillende instructiegroepjes en presenteert de doelen en leermiddelen uit de EduMap die per leerling aan de orde zijn!

Het OPP als uitgangspunt

Om maatwerk onderwijs mogelijk te maken is het nodig om de leerling of student in een specifiek document te beschrijven en de leerroutes daarin vast te stellen. Vanaf dat moment wordt EduMaps een navigatiesysteem en biedt het, samen met andere leerlingen of studenten op die route, automatisch leerstof aan in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. 

Op dit moment heet dit document “Ontwikkelingsperspectief”. We werken aan de mogelijkheid waarbij je de naam van dit document zelf kunt bepalen, zoals  Leerlingprofiel, Studentprofiel of Cliëntprofiel.  

Van methode naar leerlijn

Aan de leerroutes koppelen we leermiddelen en, straks, lessen. Ook is het binnenkort mogelijk om deze leermiddelen met elkaar te delen, in de EduMap Store. Hierdoor worden we minder afhankelijk van methoden en kunnen we gebruik maken van elkaars expertise, lessen en leermiddelen. Uiteraard is het ook mogelijk om te verwijzen naar methoden.

Hoe verhoudt EduMaps zich tot toetsen?

Met EduMaps plaatsen we de leerlingen en studenten op een leerroute. Met inspirerende leermiddelen en opdrachten nodigen we ze uit om te leren en moedigen we ze aan om de volgende stap te zetten. We monitoren de leerling op de leerroute, eventueel of hij/zij voor, achter of op streefniveau presteert. Via de applicatie Prove-It willen we t.z.t. ook vragenlijsten aanbieden. Voor toetsen is geen plek in EduMaps.

Geschikt voor iedere onderwijssoort

EduMaps is ontstaan vanuit het speciaal onderwijs. Daar leerden wij omgaan met differentiëren, maatwerk onderwijs per vak en het kunnen doen van bijstellingen. Deze benadering gunnen wij alle leerlingen en studenten! Daarom hebben we EduMaps heel flexibel gemaakt, zodat iedere onderwijssoort met EduMaps kan werken. Definieer leerroutes voor jouw onderwijssoort, schaal je leerlingen of studenten er op in en EduMaps wordt ook jouw navigatiesysteem voor in de klas of groep.

Het OPP als uitgangspunt

Om maatwerk onderwijs mogelijk te maken is het nodig om de leerling of student in een specifiek document te beschrijven en de leerroutes daarin vast te stellen. Vanaf dat moment wordt EduMaps een navigatiesysteem en biedt het, samen met de andere leerlingen of studenten op die route, automatisch leerstof aan in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. 

Op dit moment heet dit document “Ontwikkelingsperspectief”. We werken aan de mogelijkheid waarbij u de naam van dit document zelf kunt bepalen, zoals  Leerlingprofiel of Studentprofiel.  

Upload je documenten in de EduMaps Cloud

In EduMaps vormen ontwikkelingslijnen en/of leerroutes het uitgangspunt van het onderwijs. Daarnaast willen we qua dossiervorming ook volledig zijn, zodat een leerkracht of docent altijd alle informatie van zijn/haar leerlingen/studenten bij de hand heeft. Vandaar dat EduMaps een heel eigen EduMaps Cloud heeft, waar je heel eenvoudig al je bestanden per leerling of student kunt uploaden. Dit maakt EduMaps inhoudelijk compleet voor in de klas of groep. 

EduMaps en Lessen delen in de EduMap Store

De EduMap Store is een soort marktplaats voor het onderwijs. Deel je EduMaps met andere scholen of kies zelf een EduMap uit de EduMap Store. Binnenkort ook met Lessen!

support

Heb je een vraag over EduMaps? Vul dan onderstaand formulier in!

Informatie

Wil je informatie over EduMaps of de EduMap Store? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!