Arjen Lievers

The road to EduMaps
4 (5)

Al die jaren, vanaf 2003, opereerden we met DataCare in het Speciaal Onderwijs. Het SO heeft alle niveaus en leeftijden in huis, van Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen tot en met leerlingen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking of gedragsstoornis met (boven)gemiddelde mogelijkheden. Van uitstroom naar dagbesteding tot en met HAVO/VWO!

een persoonlijk ontwikkelingsplan voor het onderwijs

In het SO werken we vanuit een Ontwikkelingsperspectief. Daarin beschrijven we de leerling met al zijn/haar bijzonderheden en kijken we vooral naar wat wél kan. Noem het een Persoonlijk OntwikkelingsPlan, maar dan voor het onderwijs. Van daaruit kiezen we per vak een geschikte leerroute. Dat kan dus per vak een leerroute van een ander niveau zijn! Maar … is dat niet de manier waarop we ook met leerlingen in het reguliere onderwijs om zouden willen gaan? Zijn niet alle kinderen speciaal? Mijn kinderen in ieder geval wel! Is het dan niet mogelijk om voortaan álle leerlingen per vak uit te nodigen om te leren op een passende leerroute, met de beste en meest inspirerende content daaraan gekoppeld, die de leerling ook nog eens in een eigen tempo kan bewandelen? En ze vervolgens te monitoren en te begeleiden op die route, in plaats van ze aan de hand van toetsen en cijfers als eens stipje weer te geven in een datamuur, volgens het model van “opbrengstgericht werken”? Dient dat systeem de leerling? De beroemde componist Gustav  Mahler zei: “What’s in the score? Everything but the essential.”

een elektromagnetisch informatieveld

Wij leven in een wereld waarin onze psyche, hersenen en organen drie uitingsvormen zijn van één en hetzelfde. Het moment dat een psycholoog, een neuroloog en een specialistisch arts gaan samenwerken in een multidisciplinair team zal een biologische code onthullen die ons een autonomie biedt over onze gezondheid die uw voorstellingsvermogen te boven gaat. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan wat de mystici en oude meesters uit het Oosten al wisten; namelijk dat wij allemaal met elkaar in verbinding staan en dat ons DNA functioneert als een antenne, die is afgestemd op een elektromagnetisch informatieveld, met de intentie om onze gedachten bewaarheid te laten worden. In die wereld kunnen wij alles bereiken wat we ons voornemen. “They are able because they think they are able”, schreef de Romeinse dichter Virgil al voor Christus. “What we think we become”, aldus de Boeddha en zelfs in het OT van de Bijbel zegt God zelf dat “niets van wat ze zich voornemen onmogelijk voor ze zal zijn”. 

opnieuw beginnen

Het reguliere onderwijs kan veel leren van het Speciaal Onderwijs, door meer recht te doen aan de individuele behoeften en kwaliteiten van de leerling. En áls Freddie Mercury gelijk had, toen hij zong “You can be anything you want to be”, dan wordt het tijd dat het onderwijs hetzelfde gaat doen als wat ik gedaan heb: opnieuw beginnen. Met een nieuwe, eerlijke, dienstbare, open en flexibele vorm van onderwijs, waarin kinderen zo veelzijdig mogelijk worden opgeleid, holistisch leren denken en leren begrijpen dat alles wat ze zich voornemen haalbaar is, als ze daar vol voor gaan.