The next map!

Re-examine all you have been told, in school or church or in any book and dismiss whatever insults your soul, and your very flesh shall be a great poem ~ Whalt Whitman

arjen lievers foto

door Arjen Lievers

Sinds het begin van dit schooljaar draait onze Elektronische LeerOmgevingEduMaps’ in productie. EduMaps zijn leerlijnen die toeleiden van iets niet weten of kunnen; naar iets weten of kunnen.

Een EduMap kan over heel veel kennisgebieden gaan, van een complete opleiding met allerlei vakgebieden, zoals het basisonderwijs of Speciaal Onderwijs, VMBO, HAVO/VWO of MBO tot en met, op termijn, een cursus ‘natural horsemenship’ of de interne opleiding tot procesoperator van een lokale deurenfabriek. 

Het hele idee van ‘EduMaps’ vloeide voort uit mijn conclusie dat er altijd een hoger niveau is in onze persoonlijke ontwikkeling.

Het OntwikkelingsVolgModel (OVM), dat na het DoelGroepenModel (DGM) voor Speciaal Onderwijs de eerstvolgende EduMap is die in EduMaps beschikbaar komt, is een doorlopende ontwikkelingslijn met aan het einde van die lijn observeerbare omschrijvingen van de menselijke ontwikkeling als …

  • reist zelfstandig door Europa,
  • houdt zich aan budgetafspraken,
  • respecteert anderen tijdens interactie,
  • plant met een agenda,
  • ruimt afval tijdig op,
  • herinnert zich de voorkeuren van anderen,
  • kiest op grond van meerdere argumenten,

.

.. en nog meer van dergelijke competenties, die voor heel veel mensen nog maar al te vaak een streefniveau zijn, in plaats van het beheersingsniveau. Maar het OVM bevat niet het laatste trapje van ons ontwikkelingsniveau. Ik denk zelfs dat we die niet eens kennen. 

Het hele idee van ‘EduMaps’ vloeide voort uit mijn conclusie dat er altijd een hoger niveau is in onze ontwikkeling. Het leven is een leerschool, met allerlei ‘content’ die op ons pad komt. En soms zijn de antwoorden die je vindt, op de vragen die je daarover had, zo anders dan je geleerd of al die tijd gedacht hebt.  Daarom vind ik de quote van Whalt Whitman ook zo mooi. Niets staat vast. 

P.S. Het onderwijs is, net zoals de geneeskunde, politiek, geschiedenis, religie en vele andere kennisgebieden, een stelsel, met uitgangspunten waarover meningen uiteen kunnen lopen. Er zijn altijd mensen die furieus reageren wanneer iemand met een alternatieve of geheel nieuwe zienswijze op de proppen komt. Soms blijken fundamentele uitgangspunten echter te zijn gebaseerd op aannames, hoeveel mensen ze ook al voor vaststaand hebben aangenomen. If 50 million people say a foolish thing, zei de Britse filosoof Bertrand Russell (1872-1970), it is still a foolish thing. Het volgende niveau wordt vaak ook pas bereikbaar wanneer we onze foutieve aannames en oude belemmerende overtuigingen los kunnen laten, hoe moeilijk ook. Mocht u in één van mijn komende blogs zoiets tegenkomen, waar u dus wat moeite mee heeft, en u zou er zelfs op willen reageren, neem dan alstublieft de bijgevoegde piramide van redeneren in acht.