Helpdesk

Ontwikkeling, leerproces én onderwijsaanbod

OVM

Het OntwikkelingsVolgModel (OVM) is een wetenschappelijk model voor het volgen van (jonge) kinderen. OVM is een applicatie waarmee je continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van jouw leerlingen kunt registreren en plannen. De naam van het model geeft aan wat het doel is: het volgen van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen door middel van observaties in de groepssituatie. De leraar of de pedagogisch medewerker observeert het kind in de dagelijkse context. Op basis van de vastgelegde gegevens ontstaat op zowel individueel als op groepsniveau een ontwikkelingsprofiel waarop een betekenisvol aanbod kan worden opgesteld.

Observeren

De observatie-inhoud van OVM is gebaseerd op een ontwikkelingsgericht concept. Het planningsgedeelte is opgebouwd op basis van HandelingsGericht Werken (HGW). De tijd die jij voor jouw leerlingen in het OVM investeert verdien je terug!

Doorgaande leerlijn

OVM is een wetenschappelijk signalerings-, evaluatie- en plannings-instrument in één dat geschikt is voor peuteropvang, kinderdagverblijven en (speciaal) basisonderwijs. OVM heeft een doorgaande leerlijn van VVE t/m 13 jaar!

"Met OVM heb ik een leerlingvolgsysteem én een digitaal planningsinstrument in handen!"

Het OVM helpt ons de complexe leerling te begrijpen. Door te signaleren in de dagelijkse praktijk en de overzichtelijke schema's, kunnen wij het ontwikkelingsverloop van het kind prachtig in beeld brengen. OVM bevordert zelfs de ouderbetrokkenheid!

Meer weten over OVM? Bekijk de productvideo's