Helpdesk

Onderwijs op één lijn

LOGOS

LOGOS is een add-on op jouw LAS die de leerlijn gebruikt als uitgangspunt voor de planning van een passend aanbod. Na het stellen van de uitstroombestemming binnen het ontwikkelingsperspectief plant LOGOS de route van de leerlingen op de leerlijn. Daarmee werkt LOGOS als een navigatiesysteem voor in de klas. LOGOS clustert de leerlingen op streefniveau in het groepsplan of eventueel over de groepen heen en biedt automatisch die doelen aan die aansluiten op het niveau van de leerlingen. De Plusmonitor in LOGOS laat duidelijk zien of het beheersingsniveau van de leerling zich op, onder of boven streefniveau bevindt.

Landelijk Doelgroepenmodel

Jouw huidige LAS heeft een LVS, maar dat LVS vind je niet specialistisch genoeg? LOGOS is een applicatie die helemaal is afgestemd op het Landelijk Doelgroepenmodel (v)so: LOGOS gebruikt de uitstroombestemmingen van het doelgroepenmodel en de leerroutes sluiten hier helemaal op aan. Met LOGOS kun je het doelgroepenmodel volledig naar jouw wensen automatiseren.

Eigen leerlijnen

Je kunt ook je eigen leerlijnen gebruiken in LOGOS. LOGOS is ontwikkeld vanuit onze expertise in het Speciaal Onderwijs, maar LOGOS kan ook worden ingezet door (speciale) basisscholen die hun onderwijs anders willen inrichten. Minder gericht op de methode en op toetsen, meer gericht op de flexibiliteit van de leerlijn. Met meer vrijheid en creativiteit voor de leerkracht en meer potentie voor de leerling.
Loes Ahles
Aventurijn, Almere Speciaal

LOGOS: Zicht op opbrengsten

Na jaren zoeken naar een volgsysteem waarmee we de leerling goed kunnen volgen kwam LOGOS om de hoek kijken. LOGOS geeft ons de mogelijkheid om onze leerlingen veel beter te volgen in hun ontwikkeling. We kunnen veel gerichter een route uitstippelen, doelen stellen en deze gedurende een schoolperiode evalueren en bijstellen. Daarnaast hebben we beter zicht op de opbrengsten van de school, LOGOS neemt hierin veel werk uit handen. DataCare speelt met zijn product LOGOS in op de ontwikkelingen die er spelen in het speciaal onderwijs.

Meer weten? Bekijk onze productvideo's

Hulp nodig bij LOGOS?

LOGOS neemt veel werk uit handen door het automatisch genereren van groepsplannen vanuit het OPP van de leerlingen. Wanneer het OPP is vastgesteld kun je met een paar muisklikken een groepsplan maken waarin met één oogopslag duidelijk is aan welke doelen de leerlingen moet werken. Op het eind van een onderwijsperiode is binnen de Plusmonitor en Opbrengstenoverzicht snel duidelijk of de leerling zijn vooraf bepaalde ontwikkelingslijn volgt, of dat er eventueel een bijstelling nodig is in zijn OPP. Maar het opbrengstenoverzicht kan ook gebuikt worden om in beeld te krijgen of er voor een bepaalde groep, zelfs schoolbreed, extra aandacht nodig is voor een specifiek vakgebied. Wij zijn samen met een aantal andere LOGOS-gebruikers gestart met een gebruikersgroep om gezamenlijk met DataCare te overleggen hoe we LOGOS kunnen blijven aanpassen zodat het programma altijd aan onze wensen blijft voldoen.

Het Landelijk Doelgroepenmodel (https://doelgroepenmodel.lecso.nl/) is een model waarmee de school in de gelegenheid wordt gesteld om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. DataCare heeft met LOGOS het eerste volgsysteem op de markt gezet waarmee het Landelijk Doelgroepenmodel is geïmplementeerd. Heeft uw school ook interesse in LOGOS? Of wilt u een demo bekijken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Mailen kan naar verkoop@datacare.nl of bel gerust met 0314-395559. We vertellen u graag meer over de uitgebreide mogelijkheden die in onze specialistische applicatie LOGOS zijn verwerkt. DataCare - Onderwijs op één lijn.