Het OVM in EduMaps!

Welkom op deze speciale OVM pagina, waar we u op de hoogte zullen houden van de voortgang van de overstap van OVM naar het nieuwe EduMaps. 

Het OVM is een EduMap geworden in EduMaps. Een EduMap kan een ontwikkelingslijn zijn of een leerlijn. Het OVM is een ontwikkelingslijn die is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. 

Met een EduMaps licentie op het OVM kunt u voortaan alle andere EduMaps, die op dit moment én in de toekomst in de EduMapStore staan, met één muisklik activeren en gebruiken. 

Veelgestelde vragen

Dit doet u via de Monitor. Ga hiervoor in EduMaps naar Onderwijs – Monitor. De rode lijn geeft aan waar de leerling/het kind zich bevindt op basis van de leeftijd.

Evalueert u via de Monitor dan kunt u de hokjes kleuren door er direct op te klikken.

Ook kunt u de indicatoren, de doelen, zichtbaar maken door deze uit te klappen. U kunt nu doelen op behaald of op niet behaald zetten. Deze scores worden getoond in het Rapport.
Zodra u een doel in de Monitor op behaald zet, wordt dit ook in het Groepsplan op behaald gezet (en andersom).

Het eerste hokje kleurt oranje indien er 25% of meer behaald is.
Het tweede hokje kleurt oranje indien er 50% of meer behaald is.
Het derde hokje kleurt oranje indien 75% of meer behaald is.
Alle hokjes kleuren groen indien er 100% is behaald.

Iedere lijn zoals u van het ‘oude OVM’ gewend bent is bij de EduMap OVM onderverdeeld in vakgebieden met Competenties. U kunt zelf bepalen welke ‘lijnen’, dus welke competenties u wilt volgen.

In eerste instantie staan alle competenties gekoppeld. Wilt u deze niet allemaal zien/volgen, dan kunt u competenties ontkoppelen.

Ga hiervoor in EduMaps naar Beheer – Vakgebieden – Klik op betreffende vakgebied – OVM – Koppelen – Koppel of ontkoppel de competenties – Opslaan.

Nee u hoeft de lijnen niet meer bij een volgende periode te kopiëren. We blijven in dezelfde lijn. Alle observaties die u invult worden automatisch opgeslagen in díe periode. 

In EduMaps ziet u het Rapport terug via Flexibel Leerlingplan. U kunt middels het leerlingplan een rapport printen. Er is een optie toegevoegd waarbij u zelf uw eigen leerlingrapportage kunt ‘bouwen’.  ‘De lijnen’ van het OVM kunnen hierin worden verwerkt. 

Onze ontwikkelagenda

Sinds de maand maart 2020 heeft iedere OVM gebruiker de beschikking over een proefomgeving EduMaps, met daarin een eerste conversie van de OVM-data van de school naar EduMaps. In de maanden mei en juni willen we nog een drietal grotere onderdelen toevoegen die EduMaps compleet maken ten opzichte van het huidige OVM.

Prints

In de maand juni 2020 volgen de prints van de lijnen per leerling en leerlingen per lijn. Samen met de prints van de grafieken zorgt deze ervoor dat EduMaps meer grafische overzichten heeft dan OVM. 

Flexibel leerlingplan

Het Flexibel Leerlingplan (FL)  is de ‘Rapporten’ optie in het huidige OVM. Met FL kan de school haar eigen leerlingrapportage bouwen.  ‘De lijnen’ van het OVM kunnen hierin worden verwerkt. Oplevering juni. 

Groepsplan invullen op ON

Voor het indelen van de leerlingen in het Groepsplan zijn op dit moment in EduMaps twee opties beschikbaar: handmatig indelen en indelen op leeftijd. Aan de laatste optie, indelen op ON, wordt gewerkt. Oplevering juni.

Onze wekelijkse nieuwsbrieven op een rijtje

04-09-2020
04-09-2020De rode lijn van OVM
Lees verder
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin om het nieuwe EduMaps verder door te ontwikkelen en om u opnieuw wekelijks te informeren over EduMaps, de opvolger voor OVM. Inmiddels zijn er al 100 scholen overgezet van OVM naar EduMaps en ook de komende weken staan er veel conversies gepland. Heeft u de conversie nog niet gepland dan kunt u dat alsnog doen. Vul hiervoor het conversieformulier in. We hebben u al eerder verteld dat Kobi Wanningen de EduMap OVM onder haar hoede heeft en hiermee één van onze samenwerkingspartners is geworden. Wij hebben regelmatig contact met elkaar. Zo was Kobi enkele weken geleden bij ons, in gesprek met Arjen Lievers, directeur van DataCare. Hieronder ziet u de aanpassingen die we onlangs in EduMaps hebben doorgevoerd. Inloggen met Google Account Voortaan kiest u bij het inloggen in EduMaps expliciet voor een koppeling met een Microsoft account of een Google account. Monitor In de Monitor hebben we de leeftijdslijn toegevoegd (de blauwe lijn). Het Leerling Dossier Maak categorieën aan via [Beheer – Dossier categorieën], waarna u specifieke documenten per aangemaakte categorie van uw leerlingen kunt uploaden in de EduMapsCloud. Module Formulieren (MF) Ontwerp uw eigen formulieren, zoals: • Medische formulieren; • Psychologisch/Orthopedagogisch Rapport; • Huisbezoekverslagformulier; Waar werken we de komende periode aan? • Overzichten • Monitorlijn als keuze toevoegen aan Leerlingplan • Leermiddelen en lessen koppelen aan een Groepsplan (Prove-It) • EduMapStore Wij wensen u veel plezier en succes met EduMaps, in het komende schooljaar. Uiteraard staan wij open voor feedback, jullie weten ons daarvoor te vinden. Wilt u gebruik maken van een uitleg of teamtraining op locatie? Neem dan contact met ons op.
03-07-2020
03-07-2020De rode lijn van OVM
Lees verder
Op dit moment is de ‘rode lijn’ in EduMaps de zogenaamde ‘Onderwijsleeftijd’ van het kind. De Onderwijsleeftijd is de leeftijd van een kind op 31-12. EduMaps weet nu welke doelen er aan bod zijn, in dat jaar. Binnenkort voegen we de kalenderleeftijd en daarmee ook de leeftijdslijn toe aan EduMaps. Deze lijn is cruciaal, zeker voor het jongere kind, omdat de fase-omschrijvingen van het eerste gedeelte van de OVM lijn staan voor halve jaren en de meeste lijnen ook beginnen bij 0-6 maand. Zodra de leeftijdslijn is toegevoegd kunt u zelf kiezen welke lijn u wilt tonen bij het invullen van de lijnen in de Monitor.
19-06-2020
19-06-2020Plan uw overstap van OVM naar EduMaps
Lees verder
U kunt vanaf nu uw overstap van OVM naar EduMaps inplannen. Klik hiervoor op de link bovenin deze mail en vul het formulier in. In de afgelopen periode hebben we een aantal belangrijke ‘OVM-aanpassingen’ gedaan in EduMaps: •Print leerlingen per lijn, incl. grafiek; •Print lijnen per leerling, incl. grafiek; •Ruimte fase-omschrijving in de Monitor verruimd; Het was u vast al opgevallen dat EduMaps een Opp heeft, die u ook kunt gebruiken. Dit Opp is flexibel. Sinds kort hebben we EduMaps ook uitgebreid met een Flexibel Leerlingplan, zodat ook de individuele rapportage, voor de verslaglegging naar ouders, door de school zelf kan worden ingericht. In de komende weken voegen we ook nog een ‘formulieren-bouwer’ toe (waarmee u zelf b.v. een oudergesprekformulier of een formulier voor ‘Medische informatie’ kunt ontwerpen in EduMaps) en krijgt de gebruiker aanvullende mogelijkheden om documenten bij de leerling te uploaden in de EduMaps-cloud. Hiermee krijgt EduMaps ook een volledige dossierfunctie. De volgende ‘OVM-aanpassingen’ staan in de komende periode op de planning: •Domeinen op de juiste volgorde, conform het huidige OVM; •Toevoegen ON in de monitor en in de print; •Een template ‘OVM Rapport’, die u zelf kunt aanpassen; •Een automatische indeling in een instructiegroep in het groepsplan, op basis van de positie van de leerling(en) op de ontwikkelingslijn; •Uitbreiden van het OVM met materialen/activiteiten/leermiddelen/filmpjes, die automatisch in het Groepsplan worden getoond. Al met al komen we in een fase met EduMaps waarin we het huidige OVM functioneel gaan overstijgen en ‘het nieuwe OVM’, door de fusie met de andere applicaties van DataCare, bovendien een onderdeel is geworden van een groter geheel. Zeker wanneer straks de EduMapStore beschikbaar wordt, waarbij EduMaps-gebruikers de beschikking krijgen over alle andere beschikbare EduMaps, hopen we u mee te nemen naar een nieuwe manier van onderwijs. De OVM-EduMap is daarin een traject geworden in de onderwijsketen, waarin we leerlingen voortaan volgen op een ontwikkelingslijn, of hun onderwijs per vakgebied plannen op een leerlijn. Een EduMap is dan een ‘leerveld’ voor een bepaalde onderwijssoort, met zijn eigen leerroutes en uitstroombestemmingen, waarbij EduMaps automatisch leermiddelen zal aanbieden in de zone van de naaste ontwikkeling of, op een leerroute, in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. Voor het eerst in deze campagne maken we u attent op de mogelijkheid waarbij u bij ons kenbaar kunt maken wanneer u een overstap van het huidige OVM naar EduMaps wenst. Om dit aan te geven klikt u op de link onder de titel.
12-06-2020
12-06-2020Printen lijnen
Lees verder
De print van de Leerlingen per lijn en Lijnen per leerling is sinds deze week onderdeel van EduMaps. U kunt in uw proefomgeving een kijkje nemen hoe de nieuwe weergave er uit ziet, in dit geval van de Lijnen Rekenen en Lezen voor Jan Jansen (klik op datum). De komende week werken we aan de volgorde van de Domeinen. Volgende week meer nieuws!
05-06-2020
05-06-2020EduMaps Support
Lees verder
Wanneer u in EduMaps rechtsboven in het scherm op uw naam klikt, treft u de Support pagina aan, met o.a. de veel gestelde vragen. Hier vindt u o.a. antwoorden op de volgende vragen: •Hoe vul ik de ontwikkelingslijnen in… •Ik heb in OVM niet alle lijnen openstaan, maar ik zie in EduMaps wel alle lijnen… •Hoef ik de lijnen niet meer te kopiëren bij aanvang nieuwe periode… •Waar zie ik het rapport van de leerling… Door te zoeken op een bepaalde zoekterm doet EduMaps ook suggesties. Volgende week volgt een belangrijke publish van EduMaps, namelijk met de Lijnen per leerling! Mocht u vraag of antwoord er niet tussen staan, dan kunt u uw vraag altijd stellen via helpdesk@datacare.nl
28-05-2020
28-05-2020OVM pagina
Lees verder
Wij hopen dat u al tijd heeft kunnen vinden om EduMaps te ontdekken. Laten we beginnen met nogmaals de nadruk te leggen op het feit dat uw EduMaps omgeving een proefomgeving, een testomgeving is. U kunt in deze omgeving naar hartenlust de gegevens van uw kinderen/leerlingen aanpassen, de samenstelling van een groep wijzigen, de Monitor invullen, enz. Dit heeft geen invloed op uw huidige OVM en zal uiteindelijk ook niet overgenomen worden bij de definitieve conversie van OVM naar EduMaps. U blijft de kinderen/leerlingen gewoon volgen in het huidige OVM. Pas later zullen we de definitieve conversie doen. Hierover volgt in de maand juni meer informatie. U werkt vooralsnog met het huidige OVM. OVM pagina Sinds deze week hebben we een speciale OVM Pagina voor u gemaakt, die te vinden is op onze website. Op deze pagina vindt u deze wekelijkse berichten terug, maar ook meest gestelde vragen, onze ontwikkelagenda en onze roadmap. Dit alles specifiek rondom de EduMap OVM. Ontwikkelingslijnen De ontwikkelingslijnen vindt u terug in de Monitor. Deze vindt u in EduMaps via Onderwijs – Monitor. Op dit moment werken wij aan de print lijnen per leerling en leerlingen per lijn, zoals u deze kent in het OVM. In EduMaps ziet u het Rapport terug via Flexibel Leerlingplan. U kunt middels het leerlingplan een rapport printen. Er is een optie toegevoegd waarbij u zelf uw eigen leerlingrapportage kunt ‘bouwen’. De lijnen van het OVM kunnen hierin worden verwerkt. Zoals zojuist al even genoemd zullen wij u in de maand juni informeren betreffende de definitieve overstap van OVM naar EduMaps.
21-05-2020
21-05-2020 Afdrukken Monitor
Lees verder
Hierbij ontvangt u onze wekelijkse update van het OVM, in EduMaps! Vorige week hebben we u verteld over de Monitor in EduMaps, om precies te zijn de print van de grafische weergave. Van velen van u hebben wij feedback ontvangen, waarvoor onze dank. Hierbij kunnen we reeds aangeven dat er óók nog een print komt van de lijn zelf (Lijnen per leerling), waar bijvoorbeeld hiaten in zichtbaar zijn. De grafiek geeft dan een mooi beeld van de ontwikkeling van de leerling over de jaren. Uw feedback wordt zeer op prijs gesteld en zal worden meegenomen bij de doorontwikkeling van EduMaps! Op dit moment werken wij onder andere aan: Print van de Monitor Doorontwikkeling en verfijning van de grafische weergave van de ontwikkeling van de leerling/het kind. Leerlingplan Het leerlingplan is een rapport die gegevens ophaalt uit EduMaps omtrent de lijnen en de ontwikkeling. Het Leerlingplan wordt flexibel, u kunt uw eigen ‘rapportage’ ontwerpen in EduMaps! Module formulieren (MF) Aan EduMaps wordt de module Formulieren (MF) toegevoegd. Met behulp van MF kunt u zelf formulieren toevoegen, voor bijvoorbeeld: -Medische gegevens -Overdrachtsgegevens -Huisbezoekverslag -Psychologisch rapport -Etc. Naast MF kunt u documenten koppelen aan de leerling, die u kunt uploaden in de EduMapsCloud. Langzamerhand willen we EduMaps op deze manier completeren voor in de groep, voor scholen en instellingen school die leer- en ontwikkelingslijnen willen gebruiken als uitgangspunt voor het onderwijs.
14-05-2020
14-05-2020 De Monitor
Lees verder
Wij krijgen veel positieve reacties op het nieuwe OVM, in EduMaps. Daar zijn wij als organisatie uiteraard erg blij mee. Lijn kopiëren Het OVM is een stuk eenvoudiger geworden. U hoeft niet steeds opnieuw te beginnen in een nieuwe periode. U blijft in dezelfde lijn, EduMaps slaat de ingevoerde gegevens op in de periode dat u het OVM invult. Het ‘Lijn kopiëren’ in een nieuwe periode hoeft niet meer! Het wolkje Ook de keuze om Notities op te slaan bij de ontwikkelingsfase zelf, in plaats van als een algemene lijnnotitie, oogst lof. Door het ‘wolkje’ ziet u voor welke fase een notitie is gemaakt. Grafieken! In de Monitor is een eerste grafische weergave beschikbaar van ‘Lijnen per leerling’. Waar de meeste OVM-gebruikers zich zeer herkennen in het nieuwe EduMaps, wijken we bij de grafische weergave wél af van de manier waarop we in het OVM de lijnen weergeven. Wanneer u gaat naar het tabblad ‘Per leerling’ ziet u deze knop. Door hierop te klikken komt u in een subformulier met een grafische weergave van de lijnen per leerling in EduMaps. In deze nieuwe vorm hebben we gekozen voor staafdiagrammen, om de ontwikkeling van het kind / de leerling weer te geven. Wij hopen dat we met deze nieuwe opzet toe kunnen werken naar een weergave waarbij de ontwikkeling van een kind/leerling, voor alle partijen en zonder uitleg, in één keer zichtbaar is. In de huidige versie ziet u daar een eerste versie van. Wij werken op dit moment aan de printversie hiervan!
8-05-20
8-05-20Medewerkers activeren
Lees verder
Medewerkers activeren Deze week ontvangt een korte uitleg over hoe u meer medewerkers toegang kunt verlenen tot EduMaps. •U kunt als EduMaps beheerder zelf uw collega’s toegang geven in deze proefomgeving. U gaat hiervoor naar Beheer – Medewerkers – Selecteer de betreffende medewerker – Geef hem/haar een rol – Klik op Opslaan – klik op Opnieuw activeren. •Ook kunt u een nieuwe medewerker toevoegen. Uw collega ontvangt op dat moment automatisch een activatielink via e-mail. •De genoemde activatielink is persoonlijk en is 2 dagen geldig. Dit betekent dat u de activatielink niet kunt doorsturen. Volgende week meer nieuws over EduMaps, want dan publiceren we een eerste versie van de nieuwe print van de lijnen!
30-04-2020
30-04-2020 Inloggen en het Groepsplan
Lees verder
Hierbij ontvangt u onze wekelijkse update voor de OVM-gebruiker in EduMaps. Waar krijgen we vragen over? Kunnen we ook inloggen met een Google Account en dus met G Suite? Op dit moment ondersteunen wij het inloggen via Microsoft Accounts. Binnenkort voegen we daar het inloggen middels een Google Account aan toe. In één van de volgende wekelijkse updates hopen we hierover meer informatie te kunnen geven. Tot die tijd kunt u mogelijk een tijdelijk Microsoft Account aanmaken om de ontwikkelingen van EduMaps te volgen. Hoe werkt het Groepsplan? Allereerst kunt u zelf een groepsplan aanmaken en instructiegroepjes toevoegen, om daar de leerlingen handmatig aan toe te wijzen. Wanneer u het Opp gaat gebruiken komt daar een extra mogelijkheid bij. In het Opp kunt u een leerling namelijk ‘aan de OVM EduMap koppelen’. Nu deelt EduMaps de leerlingen automatisch in, in een leeftijdsgroepje. Straks toont EduMaps daar ook leermiddelen bij! We werken aan nóg een mogelijkheid voor het automatisch indelen; namelijk waarbij EduMaps kijkt naar waar de leerling zich op de ontwikkelingslijn bevindt en dit hanteert voor de indeling in groepjes. Volgende week meer nieuws!
23-4-2020
23-4-2020Proefconversie
Lees verder
U heeft kortgeleden toegang gekregen tot de proefconversie van OVM in EduMaps. Laten we beginnen met nogmaals te noemen dat het om een proefomgeving gaat. Een testomgeving. Deze omgeving is bedoeld voor een eerste kennismaking. U kunt in deze omgeving naar hartenlust de gegevens van uw kinderen/leerlingen aanpassen, de samenstelling van een groep aanpassen, de Monitor invullen, enz. Dit heeft geen invloed op uw huidige OVM en zal uiteindelijk ook niet overgenomen worden bij de definitieve conversie van OVM naar EduMaps. U blijft de kinderen/leerlingen gewoon volgen in het huidige OVM. Pas later zullen we de definitieve conversie doen. Dit betekent dat we nogmaals een conversie doen van de gegevens die op dat moment in het huidige OVM staan. De Monitor is het formulier waar u het invullen van de OVM lijnen zult terugvinden, met de gegevens van uw kinderen/leerlingen in het huidige OVM. De print van de Monitor is op dit moment in ontwikkeling. Heeft u EduMaps nog niet kunnen activeren omdat de activatielink verlopen is, laat het ons dan weten. Wij sturen u dan een nieuwe activatielink. Vanaf nu ontvangt u van ons iedere week een e-mail met een update over EduMaps. In die wekelijkse update … •maken we u attent op nieuwe functionaliteit; •wijzen we u op bestaande functionaliteit en leggen deze uit; •houden we u op de hoogte van onze planning; •leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken; •geven we meer prijs over de visie van EduMaps; •staan klantervaringen; •enz. Heeft u vragen? Aarzel dan niet en laat het ons weten via helpdesk@datacare.nl
Previous
Next

DataCare © 1998 - 2020 Alle rechten voorbehouden