Helpdesk

Navigatiesysteem voor in de klas

Leerlingvolgsysteem Basisonderwijs

Bij DataCare ontwikkelen wij software vanuit de overtuiging dat ieder kind zich uniek ontwikkelt en leert. Ben je op zoek naar een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs? LOGOS is meer dan dat. Zie het als een navigatiesysteem voor je klas.

LOGOS: meer dan een leerlingvolgsysteem

LOGOS is een leerlingvolgsysteem dat ontwikkelt is vanuit onze kennis van het Speciaal Onderwijs. Samen met leerkrachten en andere deskundigen is gekeken naar een andere insteek. In LOGOS stel je binnen het ontwikkelingsperspectief de uitstroombestemming voor je leerlingen in. Ons leerlingvolgsysteem clustert de leerlingen op streefniveau in het groepsplan. Vanuit LOGOS worden automatisch die doelen aangereikt die aansluiten bij het niveau van de leerlingen.

Eigen leerlijnen

Leerlijnen zitten is ons DNA. In het Speciaal Onderwijs is het werken met leerlijnen de standaard. Maar ook in het reguliere onderwijs is het werken met leerlijnen in opkomst. In LOGOS is het mogelijk je eigen leerlijnen te gebruiken, maar ook hebben we het Landelijk Doelgroepenmodel (V)SO verwerkt. Door het werken met leerlijnen wordt de methode een middel en niet meer een doel op zich. De leerlijn als uitgangspunt van het onderwijs maakt meer kindgericht onderwijs mogelijk.

LOGOS leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem en navigatiesysteem

Wanneer je binnen LOGOS de uitstroombestemming hebt ingevuld, bevindt de leerling zich al ergens op de leerroute. LOGOS laat in de juiste periode de gewenste doelen zien en toont een passend aanbod in de vorm van methodieken en bronnen.

Meer weten