Speciaal Onderwijs Zaanstad

klant
verhaal

We interviewden Sanne van den Berg, leerkracht bij Dynamica XL, een school voor Speciaal Onderwijs in Zaanstad. Dynamica is begin dit jaar gestart met EduMaps. We vroegen aan Sanne hoe het gaat!

Hoe gaat het met EduMaps, hoe bevalt het tot nu toe?

Goed! Iedereen is heel fanatiek aan het werk. Alle kinderen zijn ingeschaald in het Opp en de monitor is voor alle leerlingen ingevuld. Ieder kind heeft ook al een leerlingplan! Ik  krijg van de leerkrachten steeds meer terug dat alles zo mooi overal in terug komt. Steeds meer goede berichten! Er ontstaat ook meer inzicht en de volgende stappen raken mooi in beeld. Ik heb het gevoel dat het hele team best enthousiast is en raakt, over EduMaps. We hebben best veel collega’s die systemen ingewikkeld vinden en die niet houden van veranderingen. Daarom hebben we veel tijd besteed aan de implementatie van EduMaps. Ik word er zelf ook voor gefaciliteerd en er is een uitgebreide planning van hoe we EduMaps op een gedegen manier willen inzetten. We merken nu dat we het hele team daarin meekrijgen en we ontvangen ook allerlei positieve reacties!

Hoe ben jij op EduMaps gekomen?

Jaren geleden werkten we met het OVM. Voor VSO vonden we OVM niet zo geschikt, daar kleurden we maar een paar lijnen voor. Al met al kwam OVM op een laag pitje te staan, maar toen werden we bestookt met allerlei post en e-mails dat het OVM EduMaps is geworden, met bv. ook een EduMap voor het landelijk Doelgroepenmodel. We richtten ons al op het doelgroepen model, bv. bij onze persoonlijke leerlingplannen en bij het vaststellen van een passende uitstroomroute, maar we deden dat nog op papier. Toen we merkten dat het DGM ook ‘achter’ het digitale programma van EduMaps zat werden we extra enthousiast. Daar heb ik me toen in verdiept, ik heb de website gecheckt en daarna kwam het in een stroomversnelling. Een aantal mensen met mij werd ook enthousiast. Willen we dit? Past dit bij de doelstellingen van onze school? EduMaps sloot gewoon prachtig aan! Toen besloten we om met EduMaps aan de slag te gaan.  

Ik ben heel blij met EduMaps en met jullie toegankelijkheid. Er wordt altijd snel gereageerd, dat helpt ons heel erg bij de implementatie. Dus een compliment voor DataCare, zet dat er ook maar in!

Wat ervaar je als het grootste voordeel?

Voor mij dat het een digitaal systeem is, dat we niet meer hoeven te zoeken naar passende doelen, omdat in een klik helder is, omdat EduMaps de inschaling van het Opp koppelt aan het aanbod in de klas.

Zijn er ook dingen die je moeilijk vindt of die tegenvielen?

Het duurde even voordat ik echt thuis raakte in de achterkant van het systeem en in hoe alles in elkaar samenvalt. Toen ik dat door had konden we pas echt goed verder.

Wat zijn je plannen?

We zijn er nog niet helemaal, vinden we. Op dit moment volgen we de leerling op de leerroute. We delen het groepsplan in op basis van het beheersingsniveau op de leerroute, maar we willen meer toe naar een plannend model, zodat de inschaling in het Opp nog meer het leerstofaanbod gaat bepalen. Volgend schooljaar willen we de groepen ook gaan indelen op basis van de gekozen leerroute.

Wat vind je van onze plannen m.b.t. lessen en Prove-It?

Is de lessen een soort luxe leermiddelen? Ja, dat vind ik mooi. En Prove-It klinkt ook goed, al denk ik dat maar een klein gedeelte van onze populatie daarvoor in aanmerking komt.