EduMaps is de naam van de Elektronische LeerOmgeving van DataCare. EduMaps zijn leerroutes.  Voor VVE, PO en (V)SO, VO én MBO.

Onderwijs op één lijn!

Ontwikkelingslijnen en Leerroutes

Portfolio

 

 

 

Take the next Map!

 • EduMaps is een Electronische LeerOmgeving die werkt met leer– en ontwikkelingslijnen.
 • Deze lijnen bestaan uit fasen.
 • De fasen bestaan uit competenties, met in iedere fase één competentieniveau. 
 • Ieder competentieniveau bevat doelen (indicatoren) waaraan bronnen zijn gekoppeld, zoals links, filmpjes, pdf’s, paragrafen uit boeken, enz.
 • De leerroutefasen vormen samen een leerroutetraject, zoals SO en VSO, PO en VO. Alle leerroutetrajecten samen vormen een leerroute, oftewel een EduMap.
 • Landkaarten voor het onderwijs!
 • Nu kunnen we één of meerdere EduMaps koppelen aan een leerling.
 • Op die route kun je de leerling volgen, maar je kunt ook een bestemming invoeren. Dan gaat EduMaps plannen
 • EduMaps kent de (ontwikkelings)leeftijd van de leerling, de route én de bestemming. Nu kan EduMaps leerstofaanbod doen!
 • Je kunt een onderwijsbestemming altijd en op ieder moment bijstellen!
 • Met EduMaps staan we aan het begin van een nieuwe vorm van onderwijs
 • Meer op maat. Eerlijker. Flexibeler. Natuurlijker!

Laat het zien!

Prove-It is de naam van het portfolio dat hoort bij EduMaps. In EduMaps koppelen we opdrachten aan een leerroutefase, die de leerling of student op de leerroute vervolgens  ‘tegenkomt’ in Prove-It. Voldoe aan de opdrachten, waardoor je  een portfolio opbouwt en  (deel)certificaten verzamelt, die uiteindelijk leiden naar een afgeronde EduMap en een diploma! Prove-It: de LinkedIn voor de leerling of student!

We voegen Prove-It in de loop van 2019-2020 toe aan EduMaps!

prove it

Een EduMap is een leerlijn voor één vakbebied, bijvoorbeeld de EduMap ‘Mondelinge Taal’ of een leerroutepakket voor meerdere vakgebieden, bijvoorbeeld een EduMap met alle domeinen voor het (Speciaal) Basisonderwijs, het Landelijk DoelGroepenModel (DGM) of het OntwikkelingsVolgModel (OVM). 

Een EduMap is opgebouwd uit één of meer domeinen, die bestaan uit één of meer vakgebieden, die bestaan uit één of meer competenties, die bestaan uit één of meer competentieniveaus, die bestaan uit één of meer indicatoren. 

Zo bestaat het domein Rekenen bijvoorbeeld o.a. uit de competenties Klokkijken, Geldrekenen en Optellen & Aftrekken.

Een fase in een EduMap bestaat uit één of meer competenties, van maximaal één niveau. Bijvoorbeeld niveau 3 van de competenties Klokkijken, Geldrekenen en Optellen & Aftrekken. Een fase, bijvoorbeeld niveau E4 voor een 8-jarige leerling op leerroute 3, is voor een bepaald domein, bijvoorbeeld Rekenen, behaald als de competentieniveaus van dat domein voor dat niveau (in dit geval van Klokkijken, Geldrekenen en Optellen & Aftrekken) behaald zijn. 

Dat kan! Zelfs per domein! Je kunt, in het geval van bijvoorbeeld een MBO-opleiding, de EduMap ‘Horeca’ aan een student koppelen, maar van de EduMap ‘Systeembeheerder’, wat in feite de edumap van een andere MBO-opleiding is, ook nog het domein ‘Kantoorautomatisering’. 

Vaak zijn het domein en een vakgebied hetzelfde. Echter …

Een domein bestaat uit competenties. Sommige domeinen bestaan uit dermate veel competenties dat dit een groepsplan ‘te groot’ maakt. Je zou bijvoorbeeld een apart groepsplan willen maken voor Klokkijken, terwijl Klokkijken nu nog een onderdeel is van het domein Rekenen. In EduMaps kun je een nieuw vakgebied Klokkijken maken en deze laten bestaan uit de competentie Klokkijken. De competentie Klokkijken, die voorheen hoorde bij het domein Rekenen, heb je daar ontkoppeld en opnieuw gekoppeld aan het vakgebied ‘Klokkijken’, zodat je hier een heel specifiek groepsplan van kunt maken. 

Het definiëren van Vakgebieden geschiedt in het menu-onderdeel Beheer. Dit is iets wat een school of instelling centraal voor de gebruikers instelt. De leerkracht kan het Vakgebied vervolgens gebruiken in het menu-onderdeel Groepsplan. 

Ja, EduMaps is een moderne cloudapplicatie die werkt op alle devices. 

Jazeker! Je kunt je eigen EduMaps ontwikkelen en mogelijk delen in onze EduMapStore. Nu kunnen andere scholen, bedrijven of instellingen een licentie nemen op jouw EduMap. 

over ons

contact

 • Bachlaan 11 7002 MZ Doetinchem
 • info@datacare.nl
 • administratie@datacare.nl
 • verkoop@datacare.nl
 • 0314-395559
 • helpdesk@datacare.nl

DataCare © 2020 Alle rechten voorbehouden