Helpdesk

Roadmap 2018-2019 / Missie en visie

DataCare is een softwarebedrijf dat bestaat uit een klein team van mensen met een torenhoge ambitie in het onderwijs! De belangrijkste applicaties die wij hebben ontwikkeld zijn:

  • OVM; het volgen van de leerling op een ontwikkelingslijn.
  • LOGOS; het plannen van leerstof via een leerroute. 
  • LessPapers; het aanbieden van digitale content.

Op dit moment zijn wij bezig om een nieuw, online platform te ontwikkelen waarin wij OVM, LOGOS en LessPapers met elkaar willen laten samenwerken. Deze nieuwe omgeving gaat eduMAPs heten. In eduMAPs kan de school kiezen uit verschillende ‘routekaarten’ voor het onderwijs, wat de ontwikkelingslijnen uit het OVM, de leerlijnen uit het DoelGroepenModel en of een eigen leerlijnenpakket kan/kunnen zijn. De verschillende  eduMAPs gaan in de toekomst met elkaar samenwerken!

In december 2018 leveren we de eerste versie van eduMAPs op, met daarin de eerste eduMAP, namelijk het landelijk DoelGroepenModel voor het speciaal onderwijs. In januari 2019 volgt meer nieuws.