Helpdesk

Onderwijs op één lijn

LOGOS

LOGOS is een add-on op jouw LAS die de leerlijn gebruikt als uitgangspunt voor de planning van een passend aanbod. Na het stellen van de uitstroombestemming binnen het ontwikkelingsperspectief plant LOGOS de route van de leerlingen op de leerlijn. Daarmee werkt LOGOS als een navigatiesysteem voor in de klas. LOGOS clustert de leerlingen op streefniveau in het groepsplan of eventueel over de groepen heen en biedt automatisch die doelen aan die aansluiten op het niveau van de leerlingen. De Plusmonitor in LOGOS laat duidelijk zien of het beheersingsniveau van de leerling zich op, onder of boven streefniveau bevindt.

Landelijk Doelgroepenmodel

Jouw huidige LAS heeft een LVS, maar dat LVS vind je niet specialistisch genoeg? LOGOS is een applicatie die helemaal is afgestemd op het Landelijk Doelgroepenmodel (v)so: LOGOS gebruikt de uitstroombestemmingen van het doelgroepenmodel en de leerroutes sluiten hier helemaal op aan. Met LOGOS kun je het doelgroepenmodel volledig naar jouw wensen automatiseren.

Eigen leerlijnen

Je kunt ook je eigen leerlijnen gebruiken in LOGOS. LOGOS is ontwikkeld vanuit onze expertise in het Speciaal Onderwijs, maar LOGOS kan ook worden ingezet door (speciale) basisscholen die hun onderwijs anders willen inrichten. Minder gericht op de methode en op toetsen, meer gericht op de flexibiliteit van de leerlijn. Met meer vrijheid en creativiteit voor de leerkracht en meer potentie voor de leerling.

"Met LOGOS kan ik
mijn onderwijsaanbod afstemmen"

Wij herkennen ons in de taal die LOGOS spreekt. Het automatisch 'berekenen' van het leerstofaanbod op basis van de gestelde ontwikkelingsperspectieven, in combinatie met de mogelijkheden tot maatwerk (bijvoorbeeld van een transitieplan) gaven de doorslag.

Meer weten? Bekijk onze productvideo's

Hulp nodig bij LOGOS?