Over DataCare

DataCare (1998) ontwikkelt maatwerk software
en voert ICT-projecten uit voor het onderwijs.

Missie
Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Visie
Het implementeren van specialistische onderwijs informatiesystemen binnen Primair Onderwijs.

Kernwaarden
Betrouwbaar, Samenwerken, Professionaliteit.

Lees meer

"Het OVM helpt ons de complexe leerling te begrijpen"

Els van der Giessen, Bartiméus

"Het OVM bevordert zelfs de ouderbetrokkenheid"

Gertjan van Rangelrooy, De Reijer

"Met LOGOS kan de CvB integraal sturen op de kwaliteit van het onderwijs"

Rolf Snaterse, ZML Noordoost Brabant
Maak kennis met LOGOS in 2 min.

          DataCare HU                                                                                                             DataCare MicroSoft