"Het OVM helpt ons de complexe leerling te begrijpen"

Els van der Giessen, Bartiméus

"Het OVM bevordert zelfs de ouderbetrokkenheid"

Gertjan van Rangelrooy, De Reijer

"Met LOGOS kan de CvB integraal sturen op de kwaliteit van het onderwijs"

Rolf Snaterse, ZML Noordoost Brabant

   Maak kennis met LOGOS in 2 min.

          DataCare HU                                                                                                             DataCare MicroSoft